Opatření COVID-19

Na této stránce najdete aktualizované informace týkající se vládních opatření proti šíření nákazy Coronavirem ve vztahu k zaměstnávání cizinců.
(aktualizováno 18.5.2020 15:01)


Aktuální situace

REALIZACE PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK

DOSTUPNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

Ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo dopravy: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-o
patreni-v-mezinarodni-d


Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Ministerstvo průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nouzovy-stav-v-kon
textu-s-koronavirem-prinasi-dalsi-mimoradna-opatreni-nejen-v-obchodu---25344
0/


Světová zdravotnická organizace (WHO): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Hygienická stanice hl. m. Prahy: http://www.hygpraha.cz/

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/

Vláda ČR: http://www.vlada.cz/
Mapa nákazy coronavirem: https://coronavirus.app/map

 

190
spokojených zákazníků
23500
registrovaných uchazečů
6500
přidělených pracovníků ročně
11
let zkušeností